Publicaties

1. Dr. M. de Wolf: 2018. Inleiding in de Psychoanalytische Theorie en Behandelingen. Coutinho, Bussum.
2. Dr. M. de Wolf: 2017. Autonomie en Verbondenheid, op weg naar integratie en verbondenheid. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23, 252-263.
3. Dr. M. de Wolf: 2017. Psychoanalyse en Psychoanalytische Psychotherapie, Een paar apart of een apart paar? Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23, 19-25.
4. Dr. M. de Wolf: 2015. Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5; Ontwikkeling en Psychopathologie. Coutinho, Bussum.
5. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalytische behandelingen: onderbouwing, uitleg & toepassing van diverse behandelvormen. Coutinho, Bussum.
6. Dr. M. de Wolf: 2011. Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie. In: J.Dirkx (red): Handboek Psychodynamiek; de Tijdstroom Utrecht.
7. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalytische setting, opleiding en identiteit. In: Q. van Dam & L. Daenen: Bekwaam Behandelen. Van Gorcum, Assen
8. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalyse in/en Ontwikkeling. In: J. Zevalkink & P.Sterkenburg: Voor de verandering. Van Gorcum, Assen.
9. Dr. M. de Wolf: 2011. “There is no such thing as a Leader”. In: J. Dirkx & W. Heuves: Leiderschap en Psychoanalyse.
10. Dr. M. de Wolf: 2010. Psychoanalyse. Grenzen, identiteit en differentiatie. In J. Dijs et al. (red.), Psychoanalytische psychotherapie over grenzen. Assen: Van Gorcum.
11. Dr. M. de Wolf: 2009. Hanteren van Overdracht en Tegenoverdracht. In S. Colijn (red): Leerboek Psychotherapie; de Tijdstroom Utrecht.
12. Dr. M. de Wolf: 2007. Tobias: De betekenis van het intersubjectieve moment. In: J. Zevalkink & Q. van Dam: Tegenwoordigheid van Geest. Van Gorcum, Assen.
13. Dr. M. de Wolf: 2006. Affectfobie behandeling: kort als het kan, lang als het moet. In: W. Roelofsen & J. Dijs: Tijd en Tijdsbesef in kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen.
14. Dr. M. de Wolf: 2006. Veranderingsprocessen en Leiderschap. In J. Verheugt-Pleiter: Psychoanalyse anno NU. Van Gorcum, Assen.
15. Dr. M. de Wolf: 2006: Kortdurende Psychodynamische Behandeling. In: E. Lamers et al. Psychologie in de Eerste Lijn. Harcourt, Amsterdam.
16. Dr. M. de Wolf: 2004. Structurele verandering. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 10, 211-222.
17. Dr. M. de Wolf: 2002. Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie: Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen. Coutinho, Bussum.
18. Dr. M. de Wolf: 2002. Psychoanalyse als retoriek. In: A. Boerwinkel & A. de Bruyne: Psychoanalyse en Passie. Boom, Amsterdam.
19. Dr. M. de Wolf: 2001. Soms is een en een twee. In: Alleen en met z’n tweeën. Van Gorcum, Assen.
20. Dr. M. de Wolf: 1998. Een dagje naar het strand: Hoe ver en hoe lang het was. In C. Widlund-Broer & M. de Wolf: Morgen Verder. Van Gorcum, Assen.

21. Dr. M. de Wolf: 1997. Psychoanalytische Behandeling, In prof. dr. W. Vandereycken, prof. dr. C.A.L. Hoogduin, prof. dr. P.M.G. Emmelkamp (red): Handboek Psychopathologie; Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
22. Dr. M. de Wolf: 1993. Otto. Over het proces in een psychoanalytische psychotherapie bij een borderline patiënt. In: J. Derksen & R. v.d. Mast: Psychoanalytische Psychotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen. Academische uitgeverij Amersfoort.
23. Dr. M. de Wolf: 1991. Hoe Psychoanalytisch zijn Malan-therapieën? Onderzoek naar het proces bij een vorm van kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Coutinho, Muiderberg.
24. Dr. M. de Wolf: 1991. Mensbeelden in de Psychotherapie. Coutinho, Muiderberg.
25. Drs. M. de Wolf: 1978. Persoonlijkheid: Realiteit of Interpretatie. Coutinho, Muiderberg.