Psychoanalytische behandelingen

Onderbouwing, uitleg en toepassing van diverse behandelvormen

(Coutinho Bussum 2011)

 

Dit boek vormt de helft van een tweeluik over psychoanalyse. Het is deels een aanvulling op en deels een vervanging van Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie (De Wolf, 2002). De ontwikkelingen in de afgelopen jaren binnen het psychoanalytisch referentiekader maakten een grondige herziening en uitbreiding van dat boek noodzakelijk. De huidige inzichten hebben ertoe geleid dat er een minder scherp onderscheid wordt gemaakt tussen psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie dan in het verleden. Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan dat de psychoanalyse een referentiekader is waarbinnen een grote verscheidenheid aan behandelingen past. Vandaar dat in de titel van dit boek wordt gesproken van psychoanalytische behandelingen. In de nieuwe opzet wordt uitgebreid ingegaan op het beschikbare wetenschappelijke onderzoek en op de wijze waarop inzichten uit voor de psychoanalyse relevante kennisgebieden binnen het psychoanalytische referentiekader zijn opgenomen.

Tweeluik

Dit deel van het tweeluik gaat over individuele psychoanalytische behandelingen. Het beschrijft de wetenschappelijke status van deze behandelingen, de theorie van de verschillende behandelvarianten voor verschillende doelgroepen en hoe de behandelingen verlopen. Binnen het psychoanalytisch kader kan een groot aantal behandelvarianten worden onderscheiden. Deze varianten worden geordend langs de dimensie conflict versus ontwikkelingspathologie. Het gehele psychoanalytische behandelarsenaal wordt op een samenhangende wijze beschreven vanuit de continuümgedachte. Daarin passen de langdurige en hoogfrequente klassieke psychoanalyse en de langdurige laagfrequente psychoanalytische psychotherapie, die beide gericht zijn op het interveniëren op het niveau van de persoonlijkheid, maar ook kortdurende varianten gericht op het behandelen van As I-stoornissen en behandelvarianten als MBT en TFP, die meer specifiek gericht zijn op het behandelen van ernstige As II-problematiek of beter gezegd persoonlijkheidspathologie. Naast deze behandelvarianten komen ook de verschillende interventietechnieken aan de orde. Het boek sluit af met een hoofdstuk over dromen, waarin aan de hand van een aantal concrete dromen duidelijk wordt hoe dromen in psychoanalytische behandelingen worden gebruikt.

Interventietechnieken

“Psychoanalytische behandelingen” is niet een louter theoretisch boek maar het laat ook aan de hand van klinisch en vooral verbatim materiaal zien hoe een behandeling op een psychoanalytische wijze wordt vormgegeven. Hoe hanteer je overdracht en tegenoverdracht, hoe ga je om met weerstanden. Wat voor verschillende interventietechnieken zijn er, hoe hanteer je die en hoe bouw je ze op? Wanneer wordt er geduid en wanneer gesteund? Wat doe je wanneer en wanneer juist niet?
Dit boek is bedoeld voor diegenen die zich professioneel met psychotherapie en andere vormen van veranderprocessen bezighouden en geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van motieven, drijfveren en intenties die het menselijk gedrag organiseren en betekenis geven. Voor die mensen dus die het gedrag van hun patiënten niet op face value nemen maar die gevoel hebben voor het achterliggende, het ongezegde.

Klik verder voor een overzicht van de inhoud op pagina 2: