Persoonlijkheid: realiteit of interpretatie?

Persoonlijkheid: realiteit of interpretatie?
Op de een of andere manier weten we heel goed wat er wordt bedoeld als we spreken over persoonlijkheid. In het dagelijks spraakgebruik spreken we over een ‘sterke’ of een ‘zwakke’ persoonlijkheid. Als we er de literatuur op naslaan om antwoord te vinden op de vraag waar persoonlijkheidsleer over gaat en wat persoonlijkheid is, vinden we een veelheid aan definities. Praktisch gesproken hanteert ieder zijn eigen theorie en definitie. Het blijkt namelijk niet goed mogelijk te zijn het begrip persoonlijkheid zo te omschrijven dat ieder zich daarin kan vinden.

Dit boek wil een gids zijn in het doolhof van verschillende theorieën. Het laat zien hoe de psycholoog van verschillende theorieën gebruik maakt bij zijn verklaring van verschillen in gedrag bij personen.