Lezingen – overzicht

 

NIEUWSTE PRESENTATIE

* Kwetsbaarheid voor grensoverschrijdend gedrag (GOG)


Lezingen

* Oedipus revisited
Van de Dyade naar de Triade en vice versa

* De Transformatie van Narcissus
Over Freud en Dali, over verbondenheid en autonomie

* Een Jeugdherinnering van Leonardo da Vinci (Freud, 1910)
Lezing Thijs de Wolf, Vilnius juni 2018

* Psychoanalytische theorievorming en de DSM-5
Lezing van Thijs de Wolf bij de presentatie van zijn gelijknamige boek, op 1 mei 2015

* Verbondenheid en autonomie
Hechten, separeren, internaliseren en identificeren

* Op zoek naar geluk
Een psychoanalytische beschouwing

* Psychoanalyse in/en ontwikkeling
Biologie en psychologie

* Mythen, dromen en betekenisverlening
De voeten van Oedipus, de tranen van Narcissus

* Psychoanalyse als retoriek
De verhouding tussen rede en pathos

* Psychoanalyse en effectiviteit
Wat we daarover weten en wat we (nog) niet (willen) weten

* Dromen in psychoanalytische behandelingen

* Het Onbewuste: herinneren, vergeten en identiteit
N.a.v. de film Eternal Sunshine of the spotless mind

* Sigmund Freud en Gustav Mahler

* De Camino en psychoanalyse
De Camino als reflectieve ruimte


English lectures

NEW!
* Ferenczi: Mutual Psychoanalysis & the Equivalent Mode
* Oedipus: dyadic and triadic functioning

* Mahler, Freud and a Walk

* Leonardo da Vinci’s Childhood Memory (Freud, 1910)
This lecture has recently been completely revised and updated

* Relatedness and autonomy
To attach, to separate, to internalise and to identify with

* In search of happiness
A psychoanalytic examination

* Psychoanalysis in/and development
Bukarest 2012

* Intersubjectivity
From somatic to psychological Self and consequences for the concept of Transference

* Termination in psychoanalysis:
related to mentalization and structural change

* The Camino in relation to psychoanalysis