Psychotherapie

Individuele psychoanalytische behandelingen

In mijn psychotherapiepraktijk bied ik aan volwassenen en ouderen individuele psychoanalytische behandelingen in verschillende frequenties en settings.

Indicatieonderzoek

Om te bepalen welke behandelvorm in welke setting en frequentie geëigend is, doe ik aan het begin van ons contact eerst een indicatieonderzoek. In dat kader zal ik u vragen mij te vertellen wat u naar mij toe brengt. Ik zal u uitleggen hoe ik werk en ik zal u vragen een levensgeschiedenis te schrijven, waarin u al die zaken opneemt waarvan u het idee heeft dat ik ze moet weten om u te kunnen begrijpen. Daarna praten we een aantal keren om mogelijke lacunes op te vullen en uw levensverhaal zo compleet mogelijk te maken.

Behandelplan

Vervolgens leg ik u een behandelplan voor en bespreken we de werkwijze zoals ik me die voorstel. Ook is het mogelijk dat we tot de conclusie komen dat een psychoanalytische behandeling niet geëigend is en een verwijzing aan de orde is.

In het gesprek komt ook aan de orde de financiering van de behandeling en wat te doen in geval u het niet met mij eens bent of dat er sprake is van een conflict tussen u en mij. Daarna start de psychotherapeutische behandeling.

Meer over psychotherapie

  • Psychotherapie is een bewezen effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Gesprekken tussen de patiënt en de deskundige psychotherapeut staan centraal. De behandeling is kort als het kan en lang als het moet. Bij sommige ernstige diep in de persoonlijkheid vertakte problemen wordt het effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar of soms nog later zichtbaar. Zie voor uitgebreide informatie de site van de NVP, de beroepsvereniging van psychotherapeuten.
  • Psychotherapie heeft als doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is het van belang dat het ‘klikt’ tussen de patiënt en zijn behandelaar. Psychotherapie is hard werken; het gaat om een proces dat zijn ups en zijn downs kent.
  • Psychotherapie is aan de orde bij angsten (faalangst of dwingende gedachten) en stemmingsklachten, zoals depressie of somberheid, maar ook bij relationele problemen en problemen in de sfeer van de persoonlijkheid. Maar ook bij problemen rond het zelfgevoel, zoals een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en twijfels over wie je bent. Of wanneer er sprake is van een gevoel van innerlijke leegte. Het gaat om vragen over wie je bent en wat je zou willen in het leven. Vaak lijkt het erop dat we de problemen in ons leven steeds opnieuw en volgens een min of meer vast patroon herhalen. Soms gaat het om problemen die te maken hebben met een nieuwe fase in je levensontwikkeling of een ernstige gebeurtenis die plaatsvindt, zoals een verlies of een ernstige ziekte.

Verschillende vormen van psychotherapie

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, zoals gedragstherapie, experiëntiële psychotherapie, systeembehandelingen en psychoanalytische behandelvormen. Ik maak gebruik van individuele psychoanalytische psychotherapie en partnerrelatietherapie op psychoanalytische basis. Daarin ben ik opgeleid. Daarnaast doe ik in een aantal gevallen (wanneer daar een indicatie voor is) klassieke psychoanalyses; daarbij maken we dan gebruik van de ‘bank’.

Soms zal de behandeling gericht zijn op het aanpakken van de klachten, maar soms schiet dat tekort en is het nodig om ons te richten op onderliggende patronen die steeds terugkeren. Het zijn deze patronen die ervoor zorgen dat de klachten blijven voortbestaan. Als tijdens de intake blijkt dat een ander soort behandeling, bijv. cognitieve gedragstherapie of behandeling gericht op het gezinssysteem, beter aansluit bij de problematiek dan een psychoanalytische benadering, dan stel ik dit voor en zorg ik indien nodig voor een verwijzing.

Als psychotherapeut richt ik me op de behandeling van patiënten met complexe problematiek die de patiënt op meerdere levensterreinen belemmert. Een psychotherapeut is goed opgeleid om op basis van de klachten van de patiënt, van zijn actuele situatie en van zijn levensgeschiedenis tot een probleemanalyse te komen en een advies voor behandeling op te stellen. Daarnaast is de psychotherapeut erin geschoold de therapeutische relatie te hanteren, overdrachts- en tegenoverdrachtsgevoelens te herkennen en een complexe behandelmethode uit te voeren.

De Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Vandaar ook dat u mij in het BIG-register voor psychotherapeuten kunt terugvinden.

1. Psychotherapeut BIG: 19025886916
2. GZ-psycholoog BIG 89025886925