Curriculum vitae

 

Thijs de Wolf

Chasséstraat 48 hs

1057 JH Amsterdam

T 020 – 6795325

E-mail: mhmdewolf@gmail.com

Geboren: 06 06 1946 te Beverwijk

 

Middelbare schoolopleiding: HBS-B  1964 te Haarlem

Academische opleiding: Psychologie 1974 aan de KU te Nijmegen en de VU te Amsterdam

 

Promotie

Proefschrift (1991): Hoe psychoanalytisch zijn Malan-therapieën, onderzoek naar het proces in een vorm van kortdurende psychoanalytische psychotherapie, Coutinho Muiderberg. Promotor: Prof. Dr. A.P.Cassee, copromotor: Prof. Dr. J.H.Thiel

 

Werkervaring

1972 – 1987 Werkzaam aan de V.U. afdeling klinische psychologie te Amsterdam als wetenschappelijk medewerker

1974 – 1980 Psycholoog aan het M.O.B. en de polikliniek Kinderpsychiatrie uitgaande van de Valeriuskliniek te Amsterdam

1980 – 1987 IMP Haarlem (Hoofd afdeling psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie) en later Riagg Haarlem (hoofd afdeling Psychotherapie)

1986 – 2014 Hoofdopleider Psychotherapie aan de Rino Noord Holland

1981 – 2013 Werkzaam aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut in verschillende functies, vanaf 1998 als bestuurder, vanaf 2012 als voorzitter Raad van Bestuur

 

Internationale activiteiten

1992 – 2012 Betrokken als Head of Training bij het opzetten van de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut (op basis en specialistisch niveau en het opzetten van een Training voor Trainers aan universiteit van Kaunas en Vilnius te Litouwen, afdeling psychiatrie.

2006 – heden
•Teacher and Supervisor of the Advanced  Amsterdam  Psychoanalytic  Program  for Eastern Europe. Daarbij ging het om het geven van een training voor trainers (o.m. het geven van een supervisoren opleiding)
•Cursussen over Psychoanalyse  en Psychopathologie voor huisartsen in Vilnius; Litouwen
•Cursussen over  Psychoanalyse, psychopathologie en vooral over behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen voor studenten medicijnen, psychologie  in Vilnius, Litouwen
•Geven van lezingen, cursussen en workshops in voormalig Oost Europa over diverse psychoanalytische themata
2011 – heden
Member of the IPA sponsorring committee for Latvia and Estonia, het behulpzaam zijn bij het opzetten van een psychoanalytische opleiding in Estland en Letland

 

Registraties

Psychotherapeut (1998) BIG, nr.19025886916; bevoegdheid verkl. 1987

GZ-psycholoog (1999) BIG nr. 89025886925

Klinisch Psycholoog (2006) BIG nr. 89025886925 (geldig t/m 2021)

CRKBO (2010) (geldig t/m 2021)

 

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie  (erelid) (1979)

Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (1980)

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (1981)

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (1980)

Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (1996)

Nederlands Instituut van Psychologen (1976)

 

Opleider/ Supervisor

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (1988)

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (1996)

NVP Register Supervisoren Psychotherapie (2011)

 

Overige  functies/activiteiten

1986 – 1990 Bestuur Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

1993 – 2004 Bestuur NVP vanaf 1998 voorzitter

1993 – 1998 Lid COOP en later ook CONO

2004 – 2013 Lid Kamer Psychotherapeut

2004 – 2012
1. Het verzorgen van workshops en een leergang psychoanalyse voor organisatie adviseurs en “change agents” in het algemeen.
2. Participatie aan verschillende programma’s van  business schools als Nyenrode en  INSEAD te Fontainebleau in Frankrijk.
3. Deelname  aan kwaliteitsprogramma’s van organisatie advies bureaus  als, KPMG, Twijnstra Gudde en Van der Bunt

2007 – 2013 Voorzitter NVPP

2010 – 2012 Hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychotherapie

2014 – heden Hoofd van de supervisoren opleiding van de NVPP

 

Jaarlijks: nationale en internationale lezingen en workshops.

 

Publicaties

Boeken

1. Dr. M. de Wolf: 2015. Psychoanalytische Theorievorming en de DSM-5, ontwikkeling en psychopathologie. Coutinho, Bussum.

2. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalytische behandelingen: onderbouwing, uitleg & toepassing van diverse behandelvormen. Coutinho, Bussum

Dr. M. de Wolf: 2002. Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie: Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen, geheel herziene druk. Coutinho, Bussum.

Dr. M. de Wolf: 1998. Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie: Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen Coutinho, Bussum.

Dr. M. de Wolf: 1991. Hoe Psychoanalytisch zijn Malan-therapieen? Onderzoek naar het proces  bij een vorm van kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Coutinho, Muiderberg.

6. Dr. M. de Wolf: 1991. Mensbeelden in de Psychotherapie. Coutinho, Muiderberg.

Drs. M. de Wolf: 1978. Persoonlijkheid: Realiteit of Interpretatie. Coutinho, Muiderberg
Artikelen

8. Dr. M. de Wolf: 2011. Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie. In: J.Dirkx (red): Handboek Psychodynamiek; de Tijdstroom Utrecht

9. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalytische setting,opleiding en identiteit. In: Q. van Dam & L. Daenen: Bekwaam Behandelen. Van Gorcum, Assen

10. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalyse in/en Ontwikkeling. In: J.Zevalkink & P.Sterkenburg: Voor de verandering. Van Gorcum, Assen.

11. Dr. M. de Wolf: 2011. “There is no such thing as a Leader”. In: J.Dirkx & W.Heuves: Leiderschap en Psychoanalyse.

12. Dr. M. de Wolf: 2010. Psychoanalyse. Grenzen, identiteit en differentiatie. In J. Dijs et al. (red.), Psychoanalytische psychotherapie over grenzen Assen: Van Gorcum

13. Dr. M. de Wolf: 2009. Hanteren van Overdracht en Tegenoverdracht. In S.Colijn (red): Leerboek Psychotherapie; de Tijdstroom Utrecht.

Dr. M. de Wolf: 2007. Tobias: De betekenis van het intersubjectieve moment. In: J. Zevalkink & Q van Dam: Tegenwoordigheid van Geest. Van Gorcum, Assen.

Dr. M. de Wolf: 2006. Affectfobie behandeling: kort als het kan, lang als het moet. In:  W.Roelofsen & J. Dijs: Tijd en Tijdsbesef in kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen

16. Dr. M. de Wolf: 2006. Veranderingsprocessen en Leiderschap. In J. Verheugt-Pleiter: Psychoanalyse  anno NU. Van Gorcum, Assen.

17. Dr. M. de Wolf: 2006: Kortdurende Psychodynamische Behandeling. In: E.Lamers et all. Psychologie in de Eerste Lijn. Harcourt, Amsterdam.

18. Dr. M. de Wolf: 2004. Structurele verandering. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 10, 211-222.

Dr. M. de Wolf: 2002. Psychoanalyse als retoriek. In: A. Boerwinkel& A. de Bruyne: Psychoanalyse en Passie. Boom, Amsterdam.

Dr. M. de Wolf: 2001. Soms is een en een twee. In: Alleen en met z’n  tweeën. Van Gorcum, Assen.

Dr. M. de Wolf: 1998. Een dagje naar het strand: Hoe ver en hoe lang het was. In C. Widlund-Broer & M. de Wolf: Morgen Verder. Van Gorcum, Assen

Dr. M. de Wolf: 1997. Psychoanalytische Behandeling, In prof. dr. W. Vandereycken, prof. dr. C.A.L. Hoogduin, prof. dr. P.M.G. Emmelkamp (red): Handboek Psychopathologie;  Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.

Dr. M. de Wolf: 1993. Otto. Over het proces in een psychoanalytische psychotherapie bij een borderline patient. In: J.Derksen & R.v.d. Mast: Psychoanalytische Psychotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen. Academische uitgeverij Amersfoort.