Kosten psychotherapie

Psychotherapie valt onder het basispakket van de Zorg Verzekeringswet en wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekering. Wat de zorgverzekeraars betalen is een Combinatie van een Diagnose, met een daarbij behorende specifieke Behandeling. Dit noemen we een DBC. Een DBC heeft een looptijd van uiterlijk 1 jaar, waarna hij weer kan worden verlengd als dat nodig is. Betaling volgt aan het einde van het DBC-jaar.

Welke polis?

De zorgverzekeraars bieden twee verschillende soorten polissen aan:

  1. De naturapolis. In dit geval wordt de zorg verleend door iemand met wie de verzekeraar een contract heeft voor 100% vergoed, afgezien van de eigen bijdrage. Wanneer de zorg wordt verleend door iemand die geen contract heeft met de verzekeraar wordt 75-80% vergoed.
  2. De restitutiepolis. In dit geval kiest de patiënt zelf bij wie hij of zij hulp zoekt en worden de kosten door de verzekeraar voor 100% vergoed.

De restitutiepolis is iets (niet veel) duurder dan de naturapolis.

Tarief

Ik hanteer het maximale NZA-tarief (website Nederlandse Zorgautoriteit). Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Wel krijgt u van mij een rekening die u kunt indienen bij de verzekeraar. De verzekeraar zal dan in geval van een naturapolis 75-80% vergoeden. In geval van een restitutiepolis wordt 100% vergoed.
De verzekeraar verrekent de verplichte Eigen bijdrage bij de betaling van de rekening. Op de rekening staat  de Diagnose Behandel Combinatie vermeld. Aan het einde van de looptijd van de DBC (maximaal 1 jaar) krijgt u van mij een DBC-rekening. Aan het eind van iedere maand krijgt u van mij een bevoorschottingsfactuur. Aan het eind van de looptijd van de DBC, maar uiterlijk na 1 jaar, worden de voorschotten verrekend met de DBC-rekening.

Belangrijk! U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Informeer daarom bij uw verzekering of de psychotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.