Afspraak afzeggen

De kosten van afspraken die minder dan 24 uur vóór het afgesproken tijdstip worden afgezegd, kan ik niet bij de zorgverzekeraar declareren. Voor deze gemiste afspraken breng ik € 85,00 in rekening. Als er sprake is van overmacht dan geldt deze regeling niet.
Een verzoek tot het wijzigen van de afspraak kunt u indienen via de mail.