Psychoanalytische psychotherapie

De psychodynamische psychotherapie (ook wel aangeduid als psychoanalytische psychotherapie) gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de intenties van ons gedrag. En ook niet van het feit dat we in ons leven steeds bepaalde kenmerkende patronen herhalen. Hierdoor lopen we met enige regelmaat in dezelfde valkuilen.
Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van de psychodynamische psychotherapie is dan het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens.

Dergelijke gevoelens zijn soms verborgen omdat het beleven daarvan (te)veel angst oproept. Het is ook mogelijk dat mensen om wat voor reden dan ook in hun leven niet hebben kunnen experimenteren met gevoelens en die dus ook niet onder woorden hebben leren brengen. In dergelijke gevallen zal de psychotherapeutische behandeling zijn gericht enerzijds op het woorden leren geven aan gevoelens, anderzijds op het onder ogen durven zien van bedreigende gevoelens.
Daardoor wordt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met  situaties om te gaan. Let wel, wij lijden meer aan de interpretaties die wij geven aan bepaalde gebeurtenissen dan aan de gebeurtenissen zelf.

Frequentie

De afspraken vinden doorgaans eenmaal per week plaats. De behandeling duurt soms enkele maanden, maar kan ook een of meerdere jaren in beslag nemen. In een aantal gevallen zal het nodig zijn om te werken met een hogere frequentie.