Privacy & Cookies

U kunt anoniem een bezoek brengen aan deze website (Thijs de Wolf – Instituut voor psychoanalytische behandeling en opleiding). Voor het geval u gegevens verstrekt via het Contactformulier in deze website, leg ik hieronder uit wat ik met die gegevens doe. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de voorwaarden. Voor vragen kunt u contact met me opnemen.

Mijn eigen persoonsgegevens
Thijs de Wolf
Eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming bij https://thijsdewolf.nl/
(Thijs de Wolf – Instituut voor psychoanalytische behandeling en opleiding)
E-mail: via het Contactformulier.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Als u het Contactformulier in mijn website invult, gebruik ik die gegevens om uw vraag of mededeling op een accurate manier te kunnen afhandelen. De gegevens die u invult zijn in principe uw voor- en achternaam en e-mailadres.
Ik bewaar deze gegevens totdat ik zeker weet dat u tevreden bent met mijn reactie.

Het is uitdrukkelijk niet mijn intentie om via de website/contactformulier gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met me op, dan verwijder ik de betreffende informatie direct.

Deze Privacy & Cookieverklaring is niet van toepassing op de JPO Cliëntenlogin op de homepagina, noch op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor de Cliëntenlogin, waarmee beveiligde communicatie met cliënten mogelijk is, zijn individuele inloggegevens noodzakelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u via het Contactformulier hebt aangeleverd gebruik ik om telefonisch of via e-mail met u contact op te kunnen opnemen indien dit nodig is om uw verzoek of mededeling resp. mijn dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
In deze website worden geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die u mij via het Contactformulier verstrekt, bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden, resp. uw verzoek te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies of vergelijkbare technieken
De website Thijs de Wolf – Instituut voor psychoanalytische behandeling en opleiding gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies hebben een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en verder te optimaliseren. Met de gegevens bent u niet te identificeren.

Deze website draait op WordPress, een content-managementsysteem ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Zie voor meer info de algemene voorwaarden van Automattic.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Die dient om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb daar geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Afmelden voor cookies
U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook cookies en alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bekijk deze pagina voor een toelichting over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u telefonisch of via mail een verzoek bij me indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens wil ik u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De bescherming van uw gegevens neem ik zeer serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met me op.
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze nodig zijn.

Vragen en feedback
Met regelmaat controleer ik of mijn website aan de privacywet voldoet. Als u hierover vragen of opmerkingen hebt of inzage wenst in uw gegevens, kunt u mij mailen.

Amsterdam, 25 mei 2018.