Compendium van de psychologie

Deel 10/1 – Mensbeelden in de psychotherapie.

Elk mens heeft een idee van wat een driehoek, een tafel of een stoel is. Zo heeft ook ieder van ons een beeld van wat het verschijnsel mens inhoudt, anders gezegd, we weten wat een mens is, dan wel behoort te zijn. Ook psychotherapeuten hebben impliciet opvattingen over ‘de mens’. Die vinden we terug in hun theorieën en in hun psychotherapeutische praxis.
Dit boek biedt een beschrijving van de zeer uiteenlopende mensbeelden in de psychologie. Ondanks de grote verscheidenheid aan opvattingen is er toch een bepaalde indeling mogelijk.

De auteur bespreekt achtereenvolgens de opvattingen van de psychoanalyse, waarbij behalve uiteraard Freud ook bijvoorbeeld Lacan besproken wordt, de experimentele oriëntatie van onder meer Rogers, de gedragstherapie waarvan Skinner een der belangrijkste vertegenwoordigers is en ten slotte de systeem- en communicatietheorie, zoals die onder andere bij Watzlawick gestalte heeft gekregen.