Beroepscode en klachtenregeling

Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de beroepsvereniging van psychotherapeuten. Deze beroepscode is te downloaden van de site van de NVP.
Geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk door mij behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ontevreden?

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, heeft u zich die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen, laat het me weten, dan kunnen we het erover hebben. Ik neem uw op- of aanmerkingen serieus en probeer met u een oplossing te vinden.

Klachtenregeling

Als u in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekortschiet als therapeut, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Die biedt een laagdrempelige klachtenregeling. Uw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Via de site van de NVP kunt u de klachtenregeling downloaden.