Cursussen

Bent u geïnteresseerd in een van onderstaande cursussen, neemt u dan per mail contact met mij op.

* De ontwikkeling van de Psychoanalytische Theorie

De ontwikkelingsgeschiedenis van het psychoanalytisch gedachtegoed, relatie tussen descriptieve en structurele diagnostiek, de verhouding tussen de DSM en de Psychoanalyse. We zullen de ontwikkelingsgeschiedenis van de psychoanalyse door de tijd heen volgen. Daarbij laten we ons leiden door de polariteit: autonomie versus verbondenheid, of met andere woorden: de tegenstelling tussen afstand en intimiteit/nabijheid. We gaan daarbij ook in op de verschillende deeltheorieën die binnen de psychoanalyse functioneren.
 

* Balintgroepen: intervisie

Hoe kan ik productief gebruik maken van dat wat ik ‘voel’ in het gesprek met mijn cliënt/patiënt. Het leren hanteren van je gevoelens als leidraad in het contact met de ander. Gevoel als onbewuste communicatie. Deze intervisiemethode is ontwikkeld door M. Balint speciaal voor huisartsen. Maar ook beroepsbeoefenaren zoals medisch specialisten, organisatieadviseurs, rechters, advocaten, verpleegkundigen en leraren kunnen profiteren van deze vorm van intervisie. Ook zij worden in hun werk geconfronteerd met de vraag waarom het contact tussen hen en hun cliënten ondanks goede bedoelingen van beide kanten verloopt zoals het verloopt.
 

* Technisch Seminar

In een technisch seminar presenteert een of meerdere deelnemers uit de groep een lopende therapeutische behandeling op psychodynamische basis. Onder leiding van ervaren therapeuten wordt de behandeling gevolgd en besproken. De groep kan bestaan uit collega’s die een opleiding volgen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Het kunnen ook mensen zijn die een vervolgopleiding volgen bij de NVPP. De frequentie van het seminar is eenmaal in de twee weken.
 

* Supervisie Opleiding

In deze cursus leren de deelnemers (psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters) het superviseren van mensen in opleiding tot een voor psychotherapie relevant BIG-beroep. Het gaat daarbij niet om algemene supervisie maar supervisie vanuit een psychodynamisch kader. De cursus is gericht op het volgen van het supervisieproces. De deelnemers brengen tijdens de cursus in de groepssupervisie een eigen lopende supervisie in. In de cursus komen de verschillende supervisiestijlen aan de orde in relatie tot het ontwikkelingsniveau van de supervisanten. Er zal worden stilgestaan bij wat de verschillende fasen in de behandeling aan specifieke aandacht van de supervisors vragen. Ook zal extra aandacht worden geschonken aan het proces van het beoordelen.