Categorie: Uncategorized

ROM-vragenlijst

Bij aanvang en einde, maar ook af en toe tijdens de behandeling, laat ik u vragenlijsten invullen om het effect van de behandeling te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de Stichting Benchmark GGZ. Dit is een vereiste van de verzekeraars vanwege hun wettelijke verplichting de kwaliteit in de zorg te bewaken. De uitkomsten kunnen ook als input dienen voor de behandeling.