Categorie: Bibliografie

Inleiding in de psychoanalytische theorie & behandelingen

‘Inleiding in de psychoanalytische theorie & behandelingen’ is een inleiding in het psychoanalytische referentiekader. Het boek geeft een actueel en volledig overzicht van de verschillende psychoanalytische stromingen en sluit aan bij de DSM-5-classificatiesystematiek. In het boek staat de ontwikkeling van het innerlijk in procesmatige zin centraal. De auteur behandelt de theorie van de klassieke neurose…

Hoe psychoanalytisch zijn Malan-therapieën?

In dit onderzoek is nagegaan wat de positie is van kortdurende psychoanalytische psychotherapie zoals door Malan ontwikkeld en beschreven binnen het psychoanalytisch referentiekader. Kort is ingegaan op de resultaten van proces- en effectonderzoek met betrekking tot psychotherapie. In een eerste onderzoek zijn Malan-therapieën vergeleken met Rogeriaanse behandelingen, terwijl in een tweede onderzoek de aard van…

Compendium van de psychologie

Deel 10/1 – Mensbeelden in de psychotherapie. Elk mens heeft een idee van wat een driehoek, een tafel of een stoel is. Zo heeft ook ieder van ons een beeld van wat het verschijnsel mens inhoudt, anders gezegd, we weten wat een mens is, dan wel behoort te zijn. Ook psychotherapeuten hebben impliciet opvattingen over…

Persoonlijkheid: realiteit of interpretatie?

Persoonlijkheid: realiteit of interpretatie? Op de een of andere manier weten we heel goed wat er wordt bedoeld als we spreken over persoonlijkheid. In het dagelijks spraakgebruik spreken we over een ‘sterke’ of een ‘zwakke’ persoonlijkheid. Als we er de literatuur op naslaan om antwoord te vinden op de vraag waar persoonlijkheidsleer over gaat en…

Psychoanalytische behandelingen

Dit boek vormt de helft van een tweeluik over psychoanalyse. Het is deels een aanvulling op en deels een vervanging van Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie (De Wolf, 2002). Lees hier een uitvoerige bespreking.