Publicaties

Boeken

1. Dr. M. de Wolf: 2015. Psychoanalytische Theorievorming en de DSM-5, ontwikkeling en psychopathologie. Coutinho, Bussum.

2. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalytische behandelingen: onderbouwing, uitleg & toepassing van diverse behandelvormen. Coutinho, Bussum

Dr. M. de Wolf: 2002. Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie: Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen, geheel herziene druk. Coutinho, Bussum.
Dr. M. de Wolf: 1998. Inleiding in de Psychoanalytische Psychotherapie: Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen Coutinho, Bussum.
Dr. M. de Wolf: 1991. Hoe Psychoanalytisch zijn Malan-therapieen? Onderzoek naar het proces  bij een vorm van kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Coutinho, Muiderberg.
6. Dr. M. de Wolf: 1991. Mensbeelden in de Psychotherapie. Coutinho, Muiderberg.

Drs. M. de Wolf: 1978. Persoonlijkheid: Realiteit of Interpretatie. Coutinho, Muiderberg
Artikelen

8. Dr. M. de Wolf: 2011. Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie. In: J.Dirkx (red): Handboek Psychodynamiek; de Tijdstroom Utrecht

9. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalytische setting,opleiding en identiteit. In: Q. van Dam & L. Daenen: Bekwaam Behandelen. Van Gorcum, Assen

10. Dr. M. de Wolf: 2011. Psychoanalyse in/en Ontwikkeling. In: J.Zevalkink & P.Sterkenburg: Voor de verandering. Van Gorcum, Assen.

11. Dr. M. de Wolf: 2011. “There is no such thing as a Leader”. In: J.Dirkx & W.Heuves: Leiderschap en Psychoanalyse.

12. Dr. M. de Wolf: 2010. Psychoanalyse. Grenzen, identiteit en differentiatie. In J. Dijs et al. (red.), Psychoanalytische psychotherapie over grenzen Assen: Van Gorcum

13. Dr. M. de Wolf: 2009. Hanteren van Overdracht en Tegenoverdracht. In S.Colijn (red): Leerboek Psychotherapie; de Tijdstroom Utrecht.

Dr. M. de Wolf: 2007. Tobias: De betekenis van het intersubjectieve moment. In: J. Zevalkink & Q van Dam: Tegenwoordigheid van Geest. Van Gorcum, Assen.
Dr. M. de Wolf: 2006. Affectfobie behandeling: kort als het kan, lang als het moet. In:  W.Roelofsen & J. Dijs: Tijd en Tijdsbesef in kortdurende psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen

16. Dr. M. de Wolf: 2006. Veranderingsprocessen en Leiderschap. In J. Verheugt-Pleiter: Psychoanalyse  anno NU. Van Gorcum, Assen.

17. Dr. M. de Wolf: 2006: Kortdurende Psychodynamische Behandeling. In: E.Lamers et all. Psychologie in de Eerste Lijn. Harcourt, Amsterdam.

18. Dr. M. de Wolf: 2004. Structurele verandering. Tijdschrift voor Psychoanalyse, 10, 211-222.

Dr. M. de Wolf: 2002. Psychoanalyse als retoriek. In: A. Boerwinkel& A. de Bruyne: Psychoanalyse en Passie. Boom, Amsterdam.
Dr. M. de Wolf: 2001. Soms is een en een twee. In: Alleen en met z’n  tweeën. Van Gorcum, Assen.
Dr. M. de Wolf: 1998. Een dagje naar het strand: Hoe ver en hoe lang het was. In C. Widlund-Broer & M. de Wolf: Morgen Verder. Van Gorcum, Assen
Dr. M. de Wolf: 1997. Psychoanalytische Behandeling, In prof. dr. W. Vandereycken, prof. dr. C.A.L. Hoogduin, prof. dr. P.M.G. Emmelkamp (red): Handboek Psychopathologie;  Bohn Stafleu Van Loghum, Houten.
Dr. M. de Wolf: 1993. Otto. Over het proces in een psychoanalytische psychotherapie bij een borderline patient. In: J.Derksen & R.v.d. Mast: Psychoanalytische Psychotherapie en Persoonlijkheidsstoornissen. Academische uitgeverij Amersfoort.