Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie

Ontwikkeling, psychopathologie, diagnostiek en behandelvormen

Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie geeft een overzicht van de verschillende psychoanalytische stromingen en sluiten aan bij de DSM-IV classificatiesystematiek.
De auteur behandelt de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader, de ontwikkeling van de klassieke neurose en die van de meer structurele pathologie, en hij besteedt ruim aandacht aan de indicatiestelling. Verder komen de verschillende behandelvarianten aan de orde, van openleggend naar steunend en van langdurig naar kort, voor zowel neurotische als structurele pathologie.
Het boek kenmerkt zich door overzichtelijkheid en volledigheid en is actueel. Zo wordt aandacht besteed aan de interactionele invalshoek en aan de moderne opvattingen vanuit de Egopsychologie.
Dit boek vormt een interessante inleiding voor hen die in hun opleiding met psychotherapie te maken krijgen en voor mensen uit het vakgebied met interesse in recente psychoanalytische opvattingen.